ING

Przedstawiciele Ubezpieczeniowo-Finansowi ING Usługi Finansowe S.A.świadczą usługi pośrednictwa finansowego w zakresie:

  • Ubezpieczeń na życie
  • Otwartego Funduszu Emerytalnego
  • Ubezpieczeń Grupowych Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE)
  • Kredytów Hipotecznych
  • Funduszy Inwestycyjnych

Telefon: 
32 357 00 69